Horarios
Hora Ecuador
HorarioLunesMartesMiercolesJuevesViernesSabadoDomingo
00:00-6:00Auto DjAuto DjAuto DjAutoDjAuto DjAuto DJAuto Dj
06:00- 12:00Auto DjAuto DjAuto DjAuto DjAuto DjRevelacion MangaAuto Dj
13:00-14:00Auto DjAuto DjAuto DjAuto DjAuto DjE- Radio ProjectE- Radio Project
14:00-17:00Auto DjAuto DjOpening ZoneAuto DjAutoDjAkari Top 10 AnimeWorld
18:00-22:00Otaku Time
Otaku TimeAuto DjOtaku TimeAnimetal
Kami No Kami
Ongaku No Playlist
Otaku TimeLunada Geek
22:00 - 00:00Auto DjAuto DjAuto DjAuto DjAuto DjAuto DjNeko Yoru

 Regresar